ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

นายประสาท  รับพรพระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565  พร้อมทั้งประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เพื่อให้ข้าราชการส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง