รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 1-5 of 9 results.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565.PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565.PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565