การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 15 results.
รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปี 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566