แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
11 กรกฎาคม 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์บ้านนางสุกัญญา หมู่ที่ ๑ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนที่ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์หน้า อบต.ไทยาวาส (บ่อที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยาวาส เลขทะเบียนที่ ๐๕๕-๖๕-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
48
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
711
เดือนก่อน
1,521
ปีนี้
13,141
ปีก่อน
39,680