แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
14 มิถุนายน 2567ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-012 ตั้งแต่สะพานคลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ถึงสามแยกบ้านนายอวยชัย ทัศคร หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์ตาเกิด หมู่ที่ ๔ ต.ไทยาวาส เลขทะบียนที่ ๐๕๕-๔๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
45
เมื่อวาน
47
เดือนนี้
759
เดือนก่อน
1,558
ปีนี้
11,668
ปีก่อน
39,680