วันที่ประกาศหัวข้อ
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2567ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งบ้านนายโอภาส แสนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
43
เมื่อวาน
47
เดือนนี้
148
เดือนก่อน
1,551
ปีนี้
6,501
ปีก่อน
39,680