การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-2 of 2 results.
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566