การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
การบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566