การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ. 2567
การบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566