การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้วง ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2566)