ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 306
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (คสล.) ตั้งแต่บ้านนางพร เดชประสาท ถึงบ้านนายประชิด จุลหิรัญ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (คสล.) ตั้งแต่บ้านนางพร เดชประสาท ถึงบ้านนายประชิด จุลหิรัญ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์หน้า อบต.ไทยาวาส ม.๔ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๖๕-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์บ้านตาวัลย์ ม.๓ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๐๙๓-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์คลองลัด ม.๔ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566