ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 1/1 (ซอยยายจง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-002 หมู่ที่ 1 บ้านท่าตลาด ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร2 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงบ้านนายสมพร เกตุอู่ทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงบ้านนายสมพร เกตุอู่ทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว) เลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์ตาวัลย์ เลขทะเบียนหอถังที่ ๑๐๔-๓๖-๐๐๐๑ และแท้งตาถวิล เลขทะเบียนหอถังที่ ๑๐๔-๔๐-๐๐๐๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566