ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขวาง

5 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งบ้านนายโอภาส แสนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)