บริจาคโลหิต

20 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์
 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-331984-6 ต่อ 0,301,303 (คุณกอบกุล)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!