โครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน

7 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจักทำโครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน โดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายให้กับประชาชนมในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ
สินค้าในการจัดจำหน่าย ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ข้าวสาร นม น้ำปลา สบู่ แชมพู ผงซักฟอก เป็นต้น
ลงพื้นที่ตำบลไทยาวาส จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ซึ่งทั้ง 4 ครั้ง จัดจำหน่ายบริเวณ ลานกีฬาวัดไทยาวาส

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!