เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส

21 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปีการศึกษา 2566
โดยเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 - 5 ปี ซึ่งสามารถติตต่อขอรับใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาได้
ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากรูปภาพข้างล่าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!