ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน

29 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
​​          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้กำหนดออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ตำบลไทยาวาส โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน  ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ดังนี้
 
- วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566   ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณ  พื้นที่ หมู่ 1,2
- วันอังคารที่  4 กรกฎาคม 2566  ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณ  พื้นที่ หมู่ 2,3
- วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566   ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณ  พื้นที่ หมู่ 3,4
- วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566  ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณ  พื้นที่ หมู่ 4
 
และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนปฏิบัติ  ดังนี้
​​๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด
​​๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด
​​๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 
        หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!