พ่นหมอกควัน

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้มอบหมายให้พนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลไทยาวาส เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหารการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!