วันเข้าพรรษา ปี 2566

21 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566
อบต.ไทยาวาส ร่วมกับ ร.ร.วัดไทยาวาส ศพด.ไทยาวาส และบริษัท บรูโอโน ประเทศไทย จำกัด มหาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!