กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองโยง บริเวณประตูระบายน้ำคลองโยงตำบลลานตากฟ้า

25 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองโยง บริเวณประตูระบายน้ำคลองโยงตำบลลานตากฟ้า (ฝั่งตรงข้ามวัดลานตากฟ้า)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!