โครงการคลองสวย น้ำใส ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล การสัญจรทางน้ำ  ไม่มีอุปสรรคจากการตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผัดตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!