1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

13 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดไทยาวาสนิลดำพิทยานุสรณ์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 1 อปท 1 สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โดยปลูกพืชสมุนไพร อาทิเช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชะพลู ฯลฯ ณ บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน หมู่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!