เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

13 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดไทยาวาสนิลดำพิทยานุกูล และประชาชนจิตอาสา
ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดแล้วเก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน วัดไทยาวาส และริมถนนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!