จัดทำร่างผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

3 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์
ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีน และได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านทางแบบฟอร์มที่กำหนด หรือผ่านช่องทางออนไลน์
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!