กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันปิยมหาราช

20 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 ตุลาคม 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันปิยมหาราช
เทศบาลตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!