การแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน

30 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ส่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เข้าร่วม การแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ประเภทเรือผู้นำท้องถิ่น ในงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ครั้งที่ 15 ณ วัดประชานาถ (โคกแขก)
โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!