ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

2 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
#ศูนย์บริการร่วม #ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ #OneStopService : OSS
หรือท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อเข้าใช้บริการด้วยตนเอง ได้ที่ https://www.dla.go.th/oss.htm
- งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ
- งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน 2 งานบริการ
- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ
#องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
- 1/3 ม.4 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120-
- โทร. 0-3429-9289,0-3410-9844
- โทรสาร. 0-3429-9289
- E-mail : saraban@thaiyawas.go.th
- Facebook : https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.thaiyawas.go.th/contact
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!