โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

10 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้มอบหมายให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เลขานุการนายก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลไทยาวาส เพื่อดำเนินการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 16 คน ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!