กิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

6 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาตำบลไทยาวาส ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดสถานท่ีราชการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!