อบต.ไทยาวาส ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

12 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้กำหนดออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ตำบลไทยาวาส โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2566

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!