กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

17 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้นำกลุ่มจิตมอาสาตำบลไทยาวาส ข้าราชการ พนักงาน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!