กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ.2567

13 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงลิเก วัดไทยาวาส
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้ง ทุนการศึกษา งบประมาณ จักรยาน ของขวัญ และอาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!