เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส ประจำปี 2567

5 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปีการศึกษา 2567
โดยเด็กที่สามารสมัครได้ต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือนขึ้นไป
ซึ่งสามารถติตต่อขอรับใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากรูปภาพข้างล่าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!