ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

26 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567

2. เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!