ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

5 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ดังนี้

1. ยื่น ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

2. ทางโทรศัพท์ 034-299289

3. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaiyawas.go.th

4. ตู้แสดงความคิดเห็นติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

5. facebook http://www.facebook.com/thaiyawas.tambon

6. Line : ข่าวสารตำบลไทยาวาส

7. ผ่าน QR code

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง