ประชุมมอบนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัล(No Gift Policy)

13 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุทธินัย จังหวัดสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานฯ พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง