วันที่ประกาศหัวข้อ
9 เมษายน 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่ มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนหินคลุก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ชายแม่น้ำ) ตั้งแต่สะพานบ้านนางนันทา อุบล ถึง บ้านนายสน แสนสวาท และแยกไปบ้าน นายเซ่ง เบญจกิจนิธิ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มีนาคม 2567ก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณคูน้ำสาธารณะหลังวัดไทยาวาส หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
25 มีนาคม 2567จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง เป็นรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์ตาตึ๋ง ม.๒ เลขทะเบียนหอถังที่ ๑๐๔-๔๗-๐๐๐๗ และบ่อบาดาลแท้งค์หน้า อบต.ไทยาวาส (บ่อที่ ๑) ม.๔ เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๔๗-๐๐๐๓ และเลขทะเบียนเครื่องสูบน้ำที่ ๐๕๕-๔๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
42
เมื่อวาน
51
เดือนนี้
785
เดือนก่อน
1,499
ปีนี้
8,637
ปีก่อน
39,680